ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

HİJYEN KONTROLLERİ

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Ürün ve/veya hizmetin kalitesini güvence altına almak için kurulan uluslararası yönetim standartları serisidir. Organizasyonun müşteri gereksinimlerini, ürünle ve/veya hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını karşılama yeterliliğini göstermek için kullanılır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001:2015 Bu standard, bir kuruluşun, yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları dikkate alan politika ve amaçları geliştirmesine ve uygulamasına imkân veren bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartları ve önemli çevre boyutları hakkında bilgiyi kapsar.

YARARLARI

YARARLARI

 • Uluslararası geçerliliğe sahip ISO 9001 belgesi ile piyasa koşullarında rekabet şansının artması,
 • Pazar Payının Genişlemesi,
 • Uluslararası ticari avantajlardan yararlanma,
 • Ürün-Hizmet sunumunda tutarlı bir yapı sergileme,
 • Müşteri beklentileri doğrultusunda ürün-hizmet sunumu,
 • Yönetim standardı oluşturularak kurumsallaşma,
 • Verimliliğin ve karlılığın artması,
 • Müşteri odaklı yaklaşımın benimsenmesi,
 • Müşterilerle aynı dilin konuşulması,
 • Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum olmak,
 • İşlerin ilk seferde doğru yapılmasını kolaylaştırmak,
 • Genel performansın sürekli iyileşmesi,
 • Hatalardan ve kalitesiz işten kaynaklanan maliyetlerin azalması,
 • Firma içi iletişimin gelişmesi,
 • Çalışanların katılıma teşvik edilmesi
YARARLARI

YARARLARI

 • Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
 • Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
 • Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için data toplama ve kontrol
 • Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma
 • Pazarda güven kazanma
 • Uluslararası ilişkilerde artış
 • Rekabet gücü kazanma
 • Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma
 • Yönetim etkinliğini artırma
 • Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama
 • Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme
 • Etkin zaman yönetimi
 • Zarar gören madde miktarında azalma
 • Tüketiciyi bilinçlendirme
 • Etkin stok kontrolü ve data sağlama
YARARLARI

YARARLARI

 • Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.
 • Acil durumlara (deprem, yangın vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması
 • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve mümkün olduğunca en az hale getirilmesi azaltılması
 • ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarlarda kabul edilirliğin sağlanması
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması
 • Çevresel performansın artırılması
 • Market Stratejilerinin güçlenmesi
 • Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması

VİZYONUMUZ
Etik kurallarından ödün vermeden, sektörel gelişmeleri ve yasal şartları takip eden ve buna uygun hizmet yöntemi geliştiren, ekibine güvenen ve güvenilen, konusunda her türlü bilgi ve donanıma sahip, sektörde tercih edilen uluslararası tanınırlığı olan bir marka olmak.

MİSYONUMUZ
Dürüstlük ve gizlilik ilkesine dayalı, hizmet verdiği konularda müşterilerinin beklentilerine cevap veren, eğitim odaklı hizmet vermek.

 

 

Steril Danışmanlık, hijyen danışmanlık, yönetim sistemleri, danışmanlık, yönetim sistemleri danışmanlığı, ilkyardım, ilkyardım eğitimi, kişisel gelişim, kişisel gelişim eğitimi,kalite,kalite yönetim sistemi, yönetim sistemleri eğitimi, eğitim, hijyen kontrol, gıda güvenliği kontrol, kontrol, denetim, danışmanlık, su güvenliği, su güvenliği kontrol, legionella, iso eğitim, iso, haccp, iso 9001, iso 22000, performans,iso 9001, antalya, manavgat, alanya, okurcalar, belek, kundu, kemer, tekirova, ilkyardım, ilk yardım, sağlık bakanlığı, seçkin, seçkin akademi, seçkinakademi, seckinakademi, seckin akademi 
TOP