GIDA İŞLETMELERİ PROJE ÇALIŞMALARI

İmalathanelere Özel

Gayrisihhi Muessese Ruhsati icin evrak hazirligi ve takibi

Üretim Izni icin evrak hazirligi ve takibi

Kapasite Raporu

Marka Tescil

==================================================================================

5996 sayılı kanun gereği üretim yerlerinde HACCP Sisteminin oluşturulması

Üretim Akış Şemalarının Hazırlanması İşletmenin tüm üretimini kapsayan tehlike analizinin yapılması

Bu tehlikelere istinaden kritik kontrol noktalarının belirlenmesi

(KKN) Kritik Limitlerin belirlenmesi

Düzeltici Faaliyetlerin belirlenmesi

HACCP Planlarının hazırlanması ==================================================================================

Üretim İzni Evraklarının Hazırlığı ve Takibi

Kapasite Raporunun Hazırlanması

Marka Başvuruları

Personel Eğitim Hizmetleri

Hijyen eğitimleri

HACCP Eğitimleri

TOP