Gıda Güvenliği ve Genel Hijyen Kontrolleri

  • Tarafsız Hijyen Kontrollerin Uygulanış Şekli
  • Gıda üretim alanlarının (Mal kabul alanı, ana depolar – üretim alanları(mutfaklar) – ürün sunum alanları(büfeler)- servis alanlarının (restaurant, barlar ve depolar) tümünün genel hijyen, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı  açısından kontrol edilmesi
  • Kayıt Sisteminin Kontrol Edilmesi(üretim–sıcaklık–temizlik kayıtları v.s)
  • Kontrol Sonuçlarının Üst Yönetime Rapor Edilmesi (performansların puanlanması)
  • Eğitimlerin Verilmesi ( Gıda güvenliği ve genel hijyen eğitimleri)
TOP